Pernik

Encyklopedia PWN

Pernik, 1949–62 Dimitrowo,
m. obwodowe w zachodniej Bułgarii, w Kotlinie Pernickiej, nad Strumą, 25 km na południowy zachód od Sofii.
Christow Boris, ur. 14 VIII 1945, Pernik,
poeta bułg.;
1949–62 nazwa m. → Pernik, w Bułgarii.
Struma, nowogr. Strimon(as),
rz. w Bułgarii i Grecji;
monastyr w Bułgarii (okręg Sofia), koło miasta Pernik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia