Ottawy

Encyklopedia PWN

FitzGerald
[fıtsdżẹrəld]
Le Moine Lionel, ur. 17 III 1890, Winnipeg, zm. 7 VIII 1956, tamże,
malarz kanadyjski;
Gatineau
[gatinọ],
m. w Kanadzie (prow. Quebec), nad rzeką Ottawa, naprzeciwko m. Ottawa;
Herzberg
[hə̣:rzbə:rg]
Gerhard, ur. 25 XII 1904, Hamburg, zm. 4 III 1999, Ottawa,
chemik kanadyjski, pochodzenia niemiecki;
Hull
[hal],
do 2002 m. w Kanadzie (prow. Quebec), ob. część m. Gatineau, nad rz. Ottawa, naprzeciw m. Ottawa.
Kanadyjska Królewska Policja Konna, ang. Royal Canadian Mounted Police (RCMP),
kanadyjska policja państw.; symbol kanadyjskiego porządku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia