Kanadzie

Encyklopedia PWN

pierwsza grupa pol. emigrantów, która osiedliła się w Kanadzie;
Partia Reform w Kanadzie, ang. Reform Party of Canada (RPC),
kanad. partia polit.
organizacja kult.-oświat. i ubezpieczeniowa Polonii kanad., działająca na terenie prow. Ontario, powstała 1929 w wyniku rozłamu w Związku Polaków w Kanadzie
tygodnik pol., wyd. 1908–51 w Toronto;
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINwK), ang. Polish Institute of Arts and Sciences in Canada (PIASC), fr. Institut polonais des arts et des sciences au Canada,
pol. placówka badawczo-nauk., zał. 1943 w Montrealu przy McGill University jako oddział Pol. Inst. Nauk. w Ameryce, niezależny od 1973;
największa organizacja Polonii kanadyjskiej, zał. w 1924, z siedzibą w Toronto;
Kanada, sanskr. Kaṇāda Kāśyapa, przydomek Uluka [‘sowa’], żył prawdopodobnie w VI w. p.n.e.,
filozof indyjski;
państwo w północnej części Ameryki Północnej, nad oceanami: Atlantyckim, Arktycznym i Spokojnym, obejmuje 2/5 kontynentu, w tym część lądową oraz liczne wyspy, m.in. Archipelag Arktyczny na północy, Nową Fundlandię na wschodzie

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kanada «dogodne warunki do jakiejś działalności lub realizacji zamierzeń albo miejsce, gdzie one panują»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia