Kanadzie

Encyklopedia PWN

pierwsza grupa pol. emigrantów, która osiedliła się w Kanadzie;
Partia Reform w Kanadzie, ang. Reform Party of Canada (RPC),
kanad. partia polit.
organizacja kult.-oświat. i ubezpieczeniowa Polonii kanad., działająca na terenie prow. Ontario, powstała 1929 w wyniku rozłamu w Związku Polaków w Kanadzie
tygodnik pol., wyd. 1908–51 w Toronto;
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINwK), ang. Polish Institute of Arts and Sciences in Canada (PIASC), fr. Institut polonais des arts et des sciences au Canada,
pol. placówka badawczo-nauk., zał. 1943 w Montrealu przy McGill University jako oddział Pol. Inst. Nauk. w Ameryce, niezależny od 1973;
największa organizacja Polonii kanadyjskiej, zał. w 1924, z siedzibą w Toronto;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia