Związek Polaków w Kanadzie
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków w Kanadzie (ZPwK),
największa organizacja Polonii kanadyjskiej, zał. w 1924, z siedzibą w Toronto;
powstał z połączenia Tow. Bratniej Pomocy Synowie Polski, Tow. Św. Stanisława Kostki i Spójni Nar. Polskie; prowadzi działalność kult.-oświat. i ubezpieczeniową oraz wydawniczą, gł. na terenie prow. Ontario; istniejącą przy ZPwK Radę Edukacyjną przekształcono 1970 w Fundację im. W.S. Reymonta, udzielającą pomocy studentom pol. pochodzenia i popierającą działalność oświat.; prezesi m.in.: S. Konopka i T. Glista; organ prasowy „Związkowiec” (wyd. od 1933).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia