Okres klasyczny

Encyklopedia PWN

portal
[łac. porta ‘brama’, ‘drzwi’],
ozdobne obramienie otworu wejściowego, składające się z elementów architektonicznych oraz rzeźbiarskich;
systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy, o określonym kształcie i sposobie dekoracji, są powiązane określonymi proporcjami obliczanymi wg jednostek zwanych modułami;
prawosławne szkolnictwo, szkolnictwo cerkiewne,
szkolnictwo o charakterze wyznaniowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia