Obniżenia Dolnołużyckiego

Encyklopedia PWN

region w obrębie Niz. Sasko-Łużyckich, w Polsce (wschodni kraniec) i Niemczech;
Nysa Łużycka, czes. Lužická Nisa, niem. Lausitzer Neisse,
rz. w Czechach, Polsce i Niemczech, lewy dopływ Odry, płynie przez Sudety Zachodnie, Pogórze Zachodniosudeckie, Niz. Śląsko-Łużycką, Wzniesienia Łużyckie, Obniżenie Dolnołużyckie, Wzniesienia Zielonogórskie do Pradoliny Berlińskiej, w woj. dolnośląskim i lubuskim;
część Niżu Środkowoeur., w Polsce i Niemczech, w dorzeczu Łaby i częściowo Odry;
część Pojezierzy Południowobałtyckich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia