Niz Sasko Łużyckich

Encyklopedia PWN

część Niżu Środkowoeur., w Polsce i Niemczech, w dorzeczu Łaby i częściowo Odry;
Łużyckie, Wzniesienia, niem. Lausitzer Grenzwall,
wschodni fragment Niz. Sasko-Łużyckich, w Polsce i Niemczech, gł. po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej;
Śląsko-Łużycka, Nizina, niem. Lausitzer Heideland,
wschodnia część Niz. Sasko-Łużyckich, między Wałem Trzebnickim a Pogórzem Zachodniosudeckim, w Polsce i Niemczech;
region w obrębie Niz. Sasko-Łużyckich, w Polsce (wschodni kraniec) i Niemczech;
Mulda, Mulde,
rz. w Niemczech, lewy dopływ Łaby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia