Niżu Środkowoeur

Encyklopedia PWN

grusza, Pyrus,
rodzaj z rodziny różowatych;
Południowobałtyckie, Pobrzeża, niem. Südbaltische Küstenländer,
część Niżu Środkowoeur. wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego, obejmująca niziny nadmor. od nasady Płw. Jutlandzkiego po płw. Sambia, w Niemczech, Polsce i Rosji (obwód kaliningradzki);
Południowobałtyckie, Pojezierza, niem. Südbaltischer Landrücken,
część Niżu Środkowoeur., w Polsce i Niemczech ograniczona od północy Pobrzeżem Południowobałtyckim, od południa — zasięgiem zlodowacenia Wisły, stanowiącym wyraźną granicę krajobrazową;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
archeol. kultura środkowego neolitu obejmująca niżowe i wyżynne tereny Europy od północnej Holandii po rz. Bug i od południowej Szwecji po Czechy i Morawy, datowana 3600–2300 p.n.e.
część Niżu Środkowoeur., w Polsce i Niemczech, w dorzeczu Łaby i częściowo Odry;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia