Oś inwersyjna

Encyklopedia PWN

krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
figury o takiej samej symetrii, kształcie i wielkości, których jednak nie można przekształcić wzajemnie w siebie za pomocą translacji lub obrotu wokół osi symetrii;
układ krystalograficzny, w którym a bc, α = γ = 90°, β ≠ 90°;
układ krystalograf., w którym abc oraz α = β = γ = 90°;
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia