enancjomorficzne figury
 
Encyklopedia PWN
enancjomorficzne figury,
figury o takiej samej symetrii, kształcie i wielkości, których jednak nie można przekształcić wzajemnie w siebie za pomocą translacji lub obrotu wokół osi symetrii;
figury wzajemnie enancjomorficzne powstają w wyniku przekształceń symetrycznych figury względem płaszczyzny symetrii lub płaszczyzny poślizgu, a także względem środka symetrii, osi inwersyjnych i osi przemiennych (kryształu symetria); jedną z dwóch f.e. nazywa się figurą lewą, drugą — prawą; figury te składają się z przystających do siebie części tylko prawych lub lewych (rys.); dla figury zbudowanej jednocześnie z części prawych i lewych nie istnieje figura względem niej enancjomorficzna. Enancjomorfizm figur nazywa się też chiralnością, a f.e. — figurami chiralnymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia