Nie

Encyklopedia PWN

Zurych, niem. Zürich,
m. w północno-wschodniej Szwajcarii, nad północnym krańcem Jez. Zuryskiego i wypływającą z niego rz. Limmat, na wys. ok. 365 m;
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
w Ewangelii Łukasza oznajmienie Marii przez anioła Gabriela, że w wyniku cudownego poczęcia urodzi ona Jezusa, Mesjasza i Zbawiciela;
krótki film złożony z wybranych scen, reklamujący w kinie lub telewizji film fabularny przed jego premierą.
czasopismo wyd. 1868–72 w Piekarach
organizacja konspiracyjna, działająca 1833 w Galicji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia