Nie

Encyklopedia PWN

tajna organizacja działająca w pol. skupiskach akademickich 3 zaborów,
organizacja polonijna, działająca 1929–39 w Niemczech, z siedzibą w Berlinie;
stowarzyszenie inteligencji twórczej, działające 1898–1914 we Lwowie;
Związek Niemiecki 1815–66, niem. Deutscher Bund,
luźna konfederacja państw niemieckich, utworzona na kongresie wiedeńskim na mocy aktu 8 VI 1815;
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesselschaften in Polen,
organizacja naczelna stowarzyszeń mniejszości niem. w Polsce;
organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia