Nagroda Nobla

Encyklopedia PWN

nagroda ustanowiona na mocy testamentu A.B. Nobla, datowanego 27 XI 1895, sporządzonego na rok przed śmiercią fundatora.
nagroda ustanowiona na mocy testamentu A.B. Nobla, → Nobla Nagroda.
nagroda przyznawana za stworzenie dzieła „wyróżniającego się w kategoriach duchowych”;
Alternatywna Nagroda Nobla, ang. Right Livelihood Award,
nagroda ufundowana 1980 przez finansistę pochodzenia niemieckiego, J. Uexkülla;
prywatna instytucja o charakterze fundacji,
nagroda ustanowiona 1992, przyznawana corocznie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej uczonym polskim za wybitne osiągnięcia naukowe w 4 dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych, nauk technicznych; od 2011 nauk humanistycznych i społecznych, nauka o życiu i Ziemi, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, nauk chemicznych i o materiałach ;
Nobel Alfred Bernhard, ur. 21 X 1833, Sztokholm, zm. 10 XII 1896, San Remo,
szwedzki chemik i przemysłowiec;
określenie nagród nauk. przyznawanych: 1) w okresie międzywojennym przez Polską Akademię Umiejętności, finansowanych przez powołaną w tym celu fundację E. Jerzmanowskiego; 2) od 1992 przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej); 3)  w dziedzinie ekonomii i finansów (po raz pierwszy 1995 przez Bank Handl. w Warszawie SA) od 1996 przez bankową Fundację im. L. Kronenberga.
Skłodowska-Curie Maria Wymowa, ur. 7 XI 1867, Warszawa, zm. 4 VII 1934, Sancellemoz (Francja),
polska chemiczka i fizyczka, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości.
Bardeen
[rdị:n]
John Wymowa, ur. 23 V 1908, Madison (stan Wisconsin), zm. 30 I 1991, Boston,
fizyk amerykański.
Ehrlich
[ẹ:rlıś]
Paul Wymowa, ur. 14 III 1854, Strzelin (niem. Strehlen), zm. 20 VIII 1915, Bad Homburg vor der Höhe,
niemiecki lekarz, immunolog, chemik i bakteriolog, pionier współczesnej chemioterapii.
Meitner
[mạitnər]
Lise, ur. 7 XI 1878, Wiedeń, zm. 27 X 1968, Cambridge (W. Brytania),
austriacka fizyczka i radiochemiczka.
Ōe
[o:e]
Kenzaburō Wymowa, ur. 31 I 1935, Ōse (prefektura Ehime),
pisarz japoński, autor powieści, opowiadań, esejów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z roku 1994 (jako drugi Japończyk po Kawabacie Yasunarim).
Rutherford
[rạđərrd]
Ernest Wymowa, baron Rutherford of Nelson, ur. 30 VIII 1871, Brightwater (lub Spring Grave k. Nelson), Nowa Zelandia, zm. 19 X 1937, Cambridge,
fizyk brytyjski.
Bohr
[bo:r]
Niels Henrik David Wymowa, ur. 7 X 1885, Kopenhaga, zm. 18 XI 1962, tamże,
fizyk duński.
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
ekonometria
[gr. oikonomía ‘zarządzanie gospodarstwem’, metréō ‘mierzę’],
dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej.
twórczość kult. (lit., artyst., nauk., edukacyjna) na obczyźnie będąca następstwem emigracji politycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia