Nagroda Nobla

Encyklopedia PWN

nagroda ustanowiona na mocy testamentu A.B. Nobla, datowanego 27 XI 1895, sporządzonego na rok przed śmiercią fundatora.
nagroda ustanowiona na mocy testamentu A.B. Nobla, → Nobla Nagroda.
nagroda przyznawana za stworzenie dzieła „wyróżniającego się w kategoriach duchowych”;
Alternatywna Nagroda Nobla, ang. Right Livelihood Award,
nagroda ufundowana 1980 przez finansistę pochodzenia niemieckiego, J. Uexkülla;
prywatna instytucja o charakterze fundacji,
nagroda ustanowiona 1992, przyznawana corocznie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej uczonym polskim za wybitne osiągnięcia naukowe w 4 dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych, nauk technicznych; od 2011 nauk humanistycznych i społecznych, nauka o życiu i Ziemi, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, nauk chemicznych i o materiałach ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia