Mongolii

Encyklopedia PWN

międzynarodowa organizacja łączności satelitarnej z siedzibą w Moskwie, założona 15 XI 1971 na mocy międzynarodowego porozumienia (ratyfikowanego 1972) przez: Bułgarię, Czechosłowację, Kubę, Mongolię, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR; także nazwa systemu radiokomunikacji satelitarnej.
Irkuck, Irkụtsk,
m. w Rosji, na Niz. Irkucko-Czeremchowskiej, przy ujściu rz. Irkut do Angary, 66 km na zachód od Bajkału; stolica obwodu irkuckiego.
m. w północnych Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna, na wschodnim skraju Daqing Shan.
Kangxi, Kang-si, z dynastii Qing, ur. 4 V 1654, Pekin, zm. 20 XII 1722, tamże,
od 1662 cesarz chiński;
lud mongolski zajmujący VI–XIII w. basen rz. Liao He (Mongolia Wewn.);
kraje rozwijające się, kraje słabo rozwinięte, kraje zacofane, kraje nieuprzemysłowione, Trzeci Świat, Południe,
terminy używane na określenie bardzo zróżnicowanej grupy państw (ponad 140) Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, z reguły postkolonialnych, które w większości uzyskały niepodległość po II wojnie światowej (wcześniej państwa Ameryki Łacińskiej, Liberia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia