Irkuck
 
Encyklopedia PWN
Irkuck, Irkụtsk,
m. w Rosji, na Niz. Irkucko-Czeremchowskiej, przy ujściu rz. Irkut do Angary, 66 km na zachód od Bajkału; stolica obwodu irkuckiego.
powstał jako zimowisko kozackie, 1661–69 warowny gródek, od 1686 miasto; od pocz. XVIII w. miejsce zesłań polit. (też Polacy — duże zasługi dla rozwoju Irkucka i Syberii); od XVIII w. ośr. ros. handlu tranzytowego z Mongolią i Chinami; od 1764 miasto gubernialne, od 1803 siedziba generała-gubernatora Syberii (potem irkuckiego); w ZSRR miasto obwodowe, rejon łagrów; w Irkucku więzienie polit. (Krasnyj korpus) i etapowe na trasie do Władywostoku; w latach II wojny światowej miejsce ewakuacji zakładów przem. ze środkowej Rosji i zaplecze frontu. gł. ośr. gosp. i kult.-nauk. Syberii Wschodniej; przemysł maszyn., metal., elektrotechniczny, spoż., drzewny, materiałów budowlanych, skórz.-obuwniczy, odzieżowy; ważny węzeł komunik. przy Kolei Transsyberyjskiej; elektrownia wodna (moc 660 MW); międzynar. port lotn.; 9 szkół wyższych (w tym uniw., od 1918), Wschodniosyberyjska Filia Ros. Akad. Nauk, inst. nauk.-badawcze; muzea; cerkwie i domy z XVIII w., budynki użyteczności publicznej z XIX w.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Irga rozkrzewiona fot. M. Kosińska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia