Mongolii

Encyklopedia PWN

stadny chów zwierząt domowych (m.in. bydła, owiec, kóz, koni, wielbłądów);
piestruszka, Lagurus lagurus,
gatunek gryzonia z rodziny nornikowatych;
polatucha, Pteromys volans,
gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych; występuje od Finlandii po Płw. Czukocki, sięga na południu po Ałtaj, Mongolię i Płw. Koreański;
Qianlong, Cienlung, z dyn. Qing, ur. 25 IX 1711, zm. 7 II 1799, Pekin,
cesarz chiń. 1736–95, syn ces. Yongzhanga;
Qing, Cing, dynastia mandżurska,
ostatnia dynastia w Chinach, panująca 1644–1911;
organizacja powołana w Moskwie I 1949 w celu koordynowania współpracy gospodarczej bloku państw podporządkowanych ZSRR;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia