Mongolii

Encyklopedia PWN

góry w północnych Chinach (prow. Mongolia Wewn.), na północ od doliny Huang He;
Yinchuan, Inczuan Wymowa,
m. w północnych Chinach, nad Huang He, w pobliżu Wielkiego Muru; ośrodek adm. regionu autonomicznego Ningxia, w dolinie rz. Huang He.
międzynar. organizacja nauk. prowadząca badania z zakresu fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i fizyki fazy skondensowanej materii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia