Mongolię Wewn

Encyklopedia PWN

Chałchasi, Chałcha-Mongołowie,
najliczniejszy z ludów mongolskich, dominujący w Mongolii oraz Mongolii Wewn. (Chiny);
Hulun Nur, mong. Dalaj-nuur,
jezioro w północno-wschodnich Chinach, w Mongolii Wewn., w pobliżu granicy z Mongolią, na wys. 539 m;
współcz. język mongolski (dialekt chałchaski), czyli mongolski właściwy;
grupa języków z ałtajskiej ligi językowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia