Chałchasi
 
Encyklopedia PWN
Chałchasi, Chałcha-Mongołowie,
najliczniejszy z ludów mongolskich, dominujący w Mongolii oraz Mongolii Wewn. (Chiny);
ok. 6,5 mln, z tego ok. 2,1 mln w Mongolii (1995); powszechnie są nazywani i sami siebie nazywają Mongołami; Chałchasi należą do wschodniej grupy ludów mongolskich; od XIII w. mają własne pismo oparte na alfabecie staroujgurskim, w Mongolii od 1945 stosuje się cyrylicę; wyznają buddyzm tybetański (lamaizm) — przejęty z Tybetu w końcu XVI w. wraz z instytucją klasztorów oraz bogatą sztuką sakralną; Chałchasi mieszkający na wsi zajmują się koczowniczym pasterstwem (Mongolia) i stacjonarną hodowlą (Chiny) koni, bydła, na zachodzie — jaków, we współcz. gospodarce towarowej gł. rolę odgrywa hodowla owiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia