Meteor

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
gaz i pył wypełniające przestrzeń okołosłoneczną, których źródłem są ciała Układu Słonecznego;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
astr. rój meteorów związanych z kometą Halleya; maksimum obfitości przypada 22 X, a radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona;
Quételet
[ketlẹ]
Lambert Adolphe Jacques, ur. 22 II 1796, Gandawa, zm. 17 II 1874, Bruksela,
belgijski matematyk, astronom i statystyk; profesor matematyki — początkowo w Gandawie, następnie w Brukseli;
rakieta (zazwyczaj niekierowana), służąca do pomiarów meteorologicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia