Mediolanu

Encyklopedia PWN

Turyn, Torino,
m. w północno-zachodnich Włoszech, na przedgórzu Alp Zachodnich, przy ujściu rz. Dora Riparia do Padu;
Tyszkiewicz Stefan, hrabia, ur. 24 XI 1894, Warszawa, zm. 6 II 1976, Londyn,
polski inżynier, konstruktor i wynalazca.
Ungaretti Giuseppe, ur. 10 II 1888, Aleksandria (Egipt), zm. 1 VI 1970, Mediolan,
poeta włoski;
Unia Teatrów Europy, ang. Union of Theatres of Europe, fr. Union des Théâtres de l’Europe (UTE),
organizacja zał. III 1990 przez G. Strehlera, skupiająca ponad 20 najwybitniejszych teatrów Europy (m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie, Théâtre National Populaire w Villeurbanne, Odéon w Paryżu, Schauspielhaus w Düsseldorfie, Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie, Royal Shakespeare Company w Londynie, Stary Teatr w Krakowie), której celem jest propagowanie ponadnar. wartości kult. i artyst. reprezentowanych przez teatr, wspieranie współpracy między teatrami i wymiany artyst., przy poszanowaniu tożsamości kulturowej i odmiennych tradycji każdego z członków.
„Unità, L’”
[lunitạ; ‘jedność’],
dziennik wł.,
traktaty pokojowe zawarte 11 IV i 13 VII w Utrechcie, kończące hiszp. wojnę sukcesyjną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia