Lwowie

Encyklopedia PWN

towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1901 przez O. Balzera, jako ogólnodostępne Tow. dla Popierania Nauki Pol. we Lwowie;
prywatna wyższa uczelnia założona 1922 we Lwowie przez Stowarzyszenie Kupców; miała 2 wydziały: prawno-ekonomiczny i handlowy; działała do IX 1939.
stowarzyszenie oświat.;
targi zorganizowane po raz pierwszy 1921 w celu rozwoju kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi; odbywały się we wrześniu do 1938;
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
3-masztowy bark;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia