Litwie

Encyklopedia PWN

miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, na lewym brzegu Wisły.
zbrodnie dokonane w okresie II wojny światowej przez instytucje i organy państwowe ZSRR na obywatelach państwa polskiego.
Złota Orda, Ułus Dżocziego,
państwo mongolskie powstałe w latach 20. XIII w. w wyniku podbojów Dżocziego;
Znamierowska-Prüfferowa Maria, ur. 19 III 1898, Kibarty (ob. Litwa), zm. 8 VII 1990, Toruń,
etnograf;
organizacja polonijna, działająca 1929–39 w Niemczech, z siedzibą w Berlinie;
dzwon na Wieży Zygmuntowskiej katedry na Wawelu w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia