Leszno

Encyklopedia PWN

miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, w otoczeniu lasów; pow. grodzki, siedziba pow. leszczyńskiego.
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w północnej części Równiny Łowicko-Błońskiej, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej;
w. w województwie lubuskim (pow. żagański, gmina Szprotawa), nad Bobrem;
w. w województwie śląskim (pow. cieszyński, gmina Goleszów), między wzgórzami Tuł i Wróżna, przy granicy z Czechami;
ród magnacki herbu Wieniawa.
Komenský, Comenius, Komeński, Jan Ámos Wymowa, ur. 28 III 1592, Nivnice (Morawy), zm. 15 XI 1670, Amsterdam,
czeski pedagog i duchowny ewangelicki, jeden z twórców nowożytnej pedagogiki.
Cassius Dawid, ur. 12 V 1673, Markuszowice (Spisz), zm. 7 IX 1743, Leszno,
działacz kalwiński, senior ewangelicko-reformowanej Jednoty wielkopolskiej;
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
Günther Ernest Wilhelm, ur. 20 III 1792, Głogów, zm. 28 III 1860, Leszno,
księgarz, drukarz, wydawca;
innowiercze szkoły, różnowiercze szkoły,
w Polsce w XVI–XVIII w. szkoły zakładane przez wyznaniowe gminy luterańskie, kalwińskie, braci pol. (zw. arianami) i braci czeskich, a także przez rady miejskie (gł. 1535–1660)
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. wielkopol.;
Maciejewski Wojciech, ur. 30 III 1923, Leszno, zm. 11 II 2018, Warszawa,
brat Romana, reżyser radiowy, działacz kultury;
reformacja
[łac. reformatio ‘przekształcenie’],
ruch religijny, teologiczny i społeczny w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji — Kościoły protestanckie (protestantyzm).
Sułkowski Paweł Antoni, książę, ur. 31 XII 1785, Leszno, zm. 13 IV 1836, Rydzyna k. Leszna,
syn Antoniego, generał, marszałek sejmów prowincjonalnych W. Księstwa Poznańskiego;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Anschütz
[ạnszüc]
Ottomar, ur. 16 V 1846, Leszno (Wielkopolska), zm. 30 V 1907, Berlin,
niem. fotograf i wynalazca, prekursor kinematografii;
Baeck
[bk]
Leo, ur. 23 V 1873, Leszno, zm. 2 XI 1956, Cincinnati,
rabin, teolog, duchowy przywódca Żydów niem. w III Rzeszy; przedstawiciel rel. liberalizmu;
Bojanowski Edmund Stanisław Wojciech, błogosławiony, ur. 14 XI 1814, Grabonóg k. Gostynia Poznańskiego, zm. 7 VIII 1871, Górka Duchowna k. Leszna,
katol. działacz społ., zw. świeckim apostołem ludu; 1999 beatyfikowany.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia