Lampa gazowa

Encyklopedia PWN

lampa, w której źródłem światła jest palący się gaz (najczęściej gaz miejski);
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
fot. ogólna nazwa lamp emitujących w krótkim czasie (nanosekund, milisekund) strumień światła lub innego promieniowania elektromagnetycznego, m.in. rentgenowskiego (np. Hivatronic, Fexitron), do oświetlenia lub opromienienia fotografowanego obiektu.
elektronika
[gr.],
dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych (głównie półprzewodnikach);
latarnia
[łac.],
techn. zespół urządzeń do stacjonarnego, sztucznego oświetlenia otwartej przestrzeni (dróg, placów).
techn. skierowanie promieni świetlnych na przedmioty nie będące źródłami światła;
urządzenie do wytwarzania płomienia lub strumienia plazmy o wysokiej temperaturze;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
siatka z tlenków toru i cezu, stosowana jako żarnik w lampach gazowych;
jonizacja
[gr.],
odrywanie elektronu lub elektronów od elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek, prowadzące do powstania dodatnio naładowanych jonów (kationów) i swobodnych elektronów;
budowla na brzegu, wyspie lub dnie morza;
Murdock
[mə̣:rdok]
William, ur. 1754, zm. 1839,
inżynier brytyjski;
stopy, których gł. składnikiem jest nikiel, a dodatkami stopowymi są: miedź, mangan, chrom, kobalt, wolfram, tytan, krzem.
Sadoveanu
[sadowiạnu]
Ion Marin, właśc. Iancu Leonte Marinescu, ur. 15 VI 1893, Bukareszt, zm. 2 II 1964, tamże,
rumuński pisarz i teatrolog;
telekom. zjawisko fiz. polegające na przypadkowych, niemożliwych do przewidzenia zmianach (fluktuacjach) pewnych wielkości fiz. lub wielkości z nimi związanych.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

lampa gazowa «urządzenie wytwarzające sztuczne oświetlenie przez spalanie gazu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia