Księstwie Warszawskim

Encyklopedia PWN

księstwo utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w Tylży, zawartego 7–9 VII 1807 między Francją, Rosją i Prusami, jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją.
księstwo na Mazowszu XIV–pocz. XVI w., ze stolicą w Warszawie;
polska odmiana empiru w meblarstwie i rzemiośle artystycznym.
ustawa zasadnicza podpisana 22 VII 1807 w Dreźnie przez Napoleona I;
kolegialny zwierzchni organ adm. zarządzający w imieniu cesarza ros. Księstwem Warsz., utworzony III 1813 w Warszawie przez gen. M. Kutuzowa w imieniu cara Aleksandra I Romanowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia