Księstwa Warsz

Encyklopedia PWN

kolegialny zwierzchni organ adm. zarządzający w imieniu cesarza ros. Księstwem Warsz., utworzony III 1813 w Warszawie przez gen. M. Kutuzowa w imieniu cara Aleksandra I Romanowa;
kolegialne ciało doradcze o charakterze ustawodawczo-adm. i sądowym; powołana na mocy Konstytucji Księstwa Warsz. 1807 i zorganizowana na wzór fr. Rady Państw. (1800);
organ władzy ustawodawczej w Księstwie Warsz. 1807–15, złożony z senatu i izby poselskiej;
księstwo na Mazowszu XIV–pocz. XVI w., ze stolicą w Warszawie;
księstwo w południowej części Mazowsza, ze stolicą w Czersku;
akt prawny ogólnie określający położenie prawne chłopów w Księstwie Warsz., wyd. 21 XII 1807;
herbu Pilawa, jedna z najbardziej znanych rodzin w Polsce.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
wojna Francji i państw sojuszniczych, m.in. Księstwa Warsz., z Austrią;
Abramowicz Ignacy, ur. 29 VII 1793, Warszawa, zm. 4 I 1867, tamże,
generał rosyjski, oberpolicmajster warszawski;
Diehl Karol Bogumił (Gottfried), ur. 15 IV 1765, Leszno, zm. 18 IV 1831, Poznań,
superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego;
miasto w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, na pograniczu Wysoczyzny Drohiczyńskiej i Podlaskiego Przełomu Bugu, na pr. brzegu rzeki.
miasto w województwie mazowieckim, powiat grodzki, na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny Płockiej, nad Wisłą i jej prawym dopływem Brzeźnicą; siedziba pow. płockiego.
m. powiatowe w województwie mazowieckim, we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej, nad Utratą, w aglomeracji warsz., na północnym wschodzie graniczy z Piastowem.
ród herbu Trąby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia