Księstwie Warsz

Encyklopedia PWN

kolegialny zwierzchni organ adm. zarządzający w imieniu cesarza ros. Księstwem Warsz., utworzony III 1813 w Warszawie przez gen. M. Kutuzowa w imieniu cara Aleksandra I Romanowa;
księstwo na Mazowszu XIV–pocz. XVI w., ze stolicą w Warszawie;
księstwo w południowej części Mazowsza, ze stolicą w Czersku;
kolegialne ciało doradcze o charakterze ustawodawczo-adm. i sądowym; powołana na mocy Konstytucji Księstwa Warsz. 1807 i zorganizowana na wzór fr. Rady Państw. (1800);
organ władzy ustawodawczej w Księstwie Warsz. 1807–15, złożony z senatu i izby poselskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia