Rada Stanu Księstwa Warszawskiego
 
Encyklopedia PWN
Rada Stanu Księstwa Warszawskiego,
kolegialne ciało doradcze o charakterze ustawodawczo-adm. i sądowym; powołana na mocy Konstytucji Księstwa Warsz. 1807 i zorganizowana na wzór fr. Rady Państw. (1800);
w jej skład wchodzili ministrowie, radcy i referendarze, przewodniczył król; kompetencje: przygotowanie projektów praw, sądownictwo adm. i kasacyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia