Krety

Encyklopedia PWN

Tymoteusz,
gr. timé ‘cześć’, theós ‘Bóg’; ‘oddający cześć Bogu’,
ur. ok. 30, zm. ok. 97,
uczeń i przyjaciel św. Pawła.
w starożytności państwo w zachodniej Azji, którego centrum leżało wokół jez. Wan;
Wavell
[ueıwl]
Archibald Percival, wicehrabia (od 1943), hrabia (od 1947), ur. 5 V 1883, Colchester, zm. 24 V 1950, Londyn,
bryt. generał, od 1943 marszałek;
Wenecka, Republika, Repubblica di Venezia, Najjaśniejsza Rzeczpospolita Wenecka, Serenissima Repubblica di Venezia,
VIII–XVIII w. państwo w północno-wschodnich Włoszech;
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia