Krety

Encyklopedia PWN

bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
Cyrenajka, Barka, Barqah,
prow. hist.-geogr. w północno-wschodniej Libii, nad M. Śródziemnym;
mit. gr. rzemieślnik, budowniczy i wynalazca;
desant
[fr. < łac.],
przerzucenie i wysadzenie wojsk na terytorium zajętym przez nieprzyjaciela dla wykonania specjalnego zadania bojowego, np. uchwycenia lub zniszczenia pewnych obiektów, odciągnięcia części sił nieprzyjaciela z głównego kierunku działań wojsk własnych, prowadzenia dywersji;
w starożytności plemię gr., które miało się wywodzić od mitycznego Dorosa, syna Hellena;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia