Konstantynopola

Encyklopedia PWN

Konstantyn IX Monomach, ur. ok. 1000, Konstantynopol, zm. 11 I 1055, tamże,
cesarz bizant. od 1042;
monoteletyzm
[gr. mónos ‘jedyny’, thélō ‘chcę’],
państwo w zachodniej części Azji Mniejszej utworzone 1204, po zajęciu Konstantynopola przez krzyżowców, przez Teodora I Laskarysa proklamowanego na cesarza 1206;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Sergiusz, data ur. nieznana, zm. 638 lub 641,
patriarcha Konstantynopola od 610;
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia