Konstantynopola

Encyklopedia PWN

chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Focjusz, Phṓtios, ur. ok. 820, Konstantynopol, zm. 6 II 891, klasztor Armeniakon,
patriarcha Konstantynopola, bizant. uczony, filolog, w Kościele prawosł. uznawany za świętego.
Joel, żył w XV w.,
kronikarz bizantyński;
Justynian I Wielki, gr. Ioustinianós, łac. Flavius Petrus Sabbatius, Iustinianus, ur. ok. 482, Tauresium k. Bederiany (w pobliżu dzisiejszego Niszu), zm. 14 XI 565, Konstantynopol,
cesarz bizantyjski.
Konstantyn I Wielki, Flavius Valerius Constantinus, ur. ok. 282, zm. 22 V 337,
wódz i cesarz rzymski, reformator państwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia