Kapsztadu

Encyklopedia PWN

m. w północno-wschodniej części RPA, w regionie Witwatersrand, na wys. 1700–1750 m;
Klerk Frederik Willem de, ur. 18 III 1936, Johannesburg, zm. 11 XI 2021, Kapsztad,
południowoafryk. polityk, prawnik;
La Guma
[lə gụma]
Alex, ur. 20 II 1925, Kapsztad, zm. 11 X 1985, Hawana,
południowoafryk. działacz polityczny i pisarz, tworzący w języku angielskim;
Leipoldt
[lẹıpəlt]
Christiaan Frederik Louis, ur. 28 XII 1880, Worcester (Kolonia Przylądkowa), zm. 12 IV 1947, Kapsztad,
pisarz południowoafryk., tworzący w języku afrikaans, lekarz;
Livingstone
[lı̣wıŋstən]
David Wymowa, ur. 19 III 1813, Blantyre k. Glasgow, zm. 1 V 1873, Chitambo (nad jez. Bangueulu),
szkocki lekarz, misjonarz protestancki i podróżnik.
instytucje (ponad 100) o zróżnicowanych funkcjach, zadaniach, formach organizacji, statusie formalnoprawnym, nazwach i wielkości, których gł. zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, ochrona i rejestracja piśmiennictwa narodowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia