Inflacja w Polsce

Encyklopedia PWN

bilon
[fr.],
ekon.:
potoczne określenie miejsca, w którym dokonywano operacji papierami wartościowymi, zagranicznymi środkami płatniczymi oraz weksalmi nie dopuszczonymi do notowań na oficjalnej giełdzie;
prawo rządzące obiegiem pieniądza, mówiące, że gdy w obiegu znajdują się jednocześnie monety o tej samej wartości nominalnej, ale różnej zawartości kruszcu, to pieniądz lepszy (o wyższej zawartości kruszcu) jest wypierany z obiegu przez gorszy.
formuła dyskusji i rokowań między przedstawicielami różnych ugrupowań, partii politycznych, krajów, zakładająca równe prawa uczestników i dobrą wolę stron w poszukiwaniu kompromisowych rozstrzygnięć.
Dornbusch
[dọrnbusz]
Rudiger, ur. 8 VI 1942, Krefeld (Niemcy), zm. 25 VII 2002, Waszyngton,
amerykański ekonomista, pochodzenia niemieckiego.
Osiatyński (Epaminondas) Jerzy, ur. 2 XI 1941, Ryga, zm. 4 II 2022, Warszawa,
ekonomista i polityk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia