III święta wojna

Encyklopedia PWN

w staroż. Grecji ciąg nie powiązanych ze sobą wojen, związanych z kontrolą nad sanktuarium delfickim bądź ochroną jego własności przez Radę Amfiktionii (amfiktionie).
Jan III Sobieski, ur. 17 VIII 1629, Olesko k. Lwowa, zm. 17 VI 1696, Wilanów,
król polski od 1674.
nazwa antyfrancuskiej i antytureckiej koalicji państw europejskich XV–XVII w., organizowanych z inicjatywy i pod przewodnictwem papieży.
Władysław III Warneńczyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 11 X 1424, zm. 10 XI 1444, k. Warny,
król Polski i Węgier.
Fryderyk Wilhelm III, z dyn. Hohenzollernów, ur. 3 VIII 1770, Poczdam, zm. 7 VI 1840, Berlin,
król pruski od 1797, syn Fryderyka Wilhelma II;
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia