Gazy

Encyklopedia PWN

jeden z modeli rzeczywistych układów fiz. (stosowany w fizyce statyst.), w którym cząsteczki mogą zajmować pozycje jedynie w węzłach sieci krystalicznej;
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
lotność gazu, aktywność ciśnieniowa,
chem. wielkość stosowana w termodynamice chem. pozwalająca opisywać gazy rzeczywiste prostymi równaniami, analogicznymi do równań opisujących gazy doskonałe;
usuwanie związków siarki z gazów przem., np. z gazu koksowniczego, z gazów rafineryjnych
techn. urządzenie do ciągłego lub okresowego wykonywania analizy chem. gazów;
układ nie oddziałujących ze sobą lub oddziałujących słabo fermionów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia