Galicji

Encyklopedia PWN

Komitet Galicji Zachodniej, Komitet Prowincjonalny Galicji Zachodniej,
organ zwierzchni konspiracji „białych” w Galicji Zachodniej;
zwierzchni organ konspiracji powstańczej, powołany przez Rząd Nar. VII 1863, w miejsce Komitetu Galicji Zachodniej;
prowincjonalna konstytucja Galicji 1861–1918, określająca zasady funkcjonowania i kompetencje najwyższych władz autonomicznych (krajowych): Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego, w ramach monarchii austro-węgierskiej.
organ zwierzchni konspiracji obozu „białych” w Galicji Wschodniej;
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska (PPSD), do 1897 Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna, zw. też Socjaldemokratyczną Partią Galicji,
partia socjalistyczna, założona 1892 we Lwowie, działająca w zaborze austriackim;
Wydział Rządu Narodowego w Galicji, zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego,
w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych, utworzony XI 1863 w Krakowie, stał na czele organizacji cywilnej w Galicji;
centralna instytucja kredytowa zaboru austriackiego, założona 1881 we Lwowie; rozpoczął działalność w połowie 1883;
Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej, Komunistyczna partija Schidnoji Hałyczyny,
1919–23 radykalna partia polit. w Polsce;
Rząd Krajowy dla Galicji Zachodniej, Landesregierung für West Galizien,
nacz. organ władzy adm., utworzony 1854 w Krakowie przez Austriaków w miejsce działającej od 1848 Komisji Rządowej (Komisji Gubernialnej);
organizacja gospodarczo-oświatowa, utworzona 1882;
centrala pol. spółdzielczości, zał. 1874 we Lwowie w wyniku połączenia spółdzielni kredytowych rzemieślników, kupców i właścicieli ziemskich;
potoczna nazwa ziem dawnej Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim 1772–1918;
Dywizja SS Galicja, niem. 14. SS Schützen-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija Hałyczyna,
jedna z 17 dywizji Waffen-SS (SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas II wojny światowej.
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia