Galicji

Encyklopedia PWN

Komitet Galicji Zachodniej, Komitet Prowincjonalny Galicji Zachodniej,
organ zwierzchni konspiracji „białych” w Galicji Zachodniej;
zwierzchni organ konspiracji powstańczej, powołany przez Rząd Nar. VII 1863, w miejsce Komitetu Galicji Zachodniej;
prowincjonalna konstytucja Galicji 1861–1918, określająca zasady funkcjonowania i kompetencje najwyższych władz autonomicznych (krajowych): Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego, w ramach monarchii austro-węgierskiej.
organ zwierzchni konspiracji obozu „białych” w Galicji Wschodniej;
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska (PPSD), do 1897 Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna, zw. też Socjaldemokratyczną Partią Galicji,
partia socjalistyczna, założona 1892 we Lwowie, działająca w zaborze austriackim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia