Fajstos

Encyklopedia PWN

m. w staroż. Grecji, na południowym wybrzeżu Krety, nad Zat. Mesarską (M. Śródziemne);
ogólna nazwa zespołu kultur rozwijających się w okresie neolitu i w epoce brązu (III i II tysiąclecie p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego.
kreteńska sztuka, sztuka minojska,
sztuka rozwijająca się w epoce brązu (ok. 3500–1070 p.n.e.) na Krecie;
sztuka rozwijająca się w basenie M. Egejskiego, głównie w epoce brązu (3000–1100 p.n.e.);
Hagia Triada, Aja Triadha, Willa Królewska,
późnominojski zespół budowli wokół dziedzińca z częścią mieszkalną i gosp., na Krecie (Grecja), w pobliżu Fajstos;
gatunek ceramiki kreteńskiej produkowanej w warsztatach pałacowych w Knossos i Fajstos w XIX i XX w. p.n.e.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia