Eurazji

Encyklopedia PWN

dropie, Otididae,
rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
dubelt, Gallinago media,
ptak z podrodziny bekasów;
dzierlatka, Galerida cristata,
ptak z rodziny skowronków;
dzierzby, Laniinae,
podrodzina ptaków z rodziny dzierzbowatych;
dzik, Sus scrofa,
ssak z rzędu parzystokopytnych, z rodziny świniowatych;
dzwoniec, Carduelis chloris,
ptak z rodziny łuszczaków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia