Eurazja

Encyklopedia PWN

Północno-Wschodnie, Przejście, ang. Northeast Passage, ros. Siẹwiero-wostọcznyj prochọd,
szlak mor. w Arktyce, z O. Atlantyckiego na O. Spokojny, wzdłuż północnych brzegów Eurazji;
sikory, Paridae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
wróble, Passerinae,
podrodzina ptaków z rodziny wikłaczowatych, licząca 44 gat.;
kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika;
blisko spokrewnione ze sobą gatunki, których zasięgi geograficzne są całkowicie rozdzielone;
geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia