Egipcie

Encyklopedia PWN

w wierzeniach większości ludów egzystencja człowieka lub jego duchowej istoty (duszy) w krainie zmarłych po śmierci (eschatologia)
kultura muzyczna Żydów.
Żyzny Półksiężyc, arab. Al-Hilāl al-Khaṣīb, ang. Fertile Crescent,
kraina stanowiąca najżyźniejszą część obszaru Bliskiego Wschodu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia