Domy jednorodzinne

Encyklopedia PWN

budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
Los Angeles
[los ạ̈ndżəli:z] Wymowa,
m. w USA, nad O. Spokojnym, w południowej części stanu Kalifornia;
Piano Renzo, ur. 14 IX 1937, Genua,
architekt włoski; jeden z najwybitniejszych architektów końca XX i początku XXI w..
badeńska kultura, zw. też kulturą ceramiki promienistej,
archeol. kultura środkowoeur. eneolitu rozwijająca się w 2. poł. III tysiąclecia p.n.e.;
Cayapa
[kajạpa],
Chachi,
Indianie Ameryki Południowej zamieszkujący Costę — ekwadorskie wybrzeże Oceanu Spokojnego (prow. Esmeraldas i Ibarra), jako jeden z 3 ostatnich ludów tubylczych tej części kraju;
arch. termin używany na określenie co najmniej jednopiętrowego, murowanego miejskiego domu mieszkalnego;
Moore
[muər]
Charles Willard Wymowa, ur. 31 X 1925, Benton Harbor (stan Michigan), zm. 16 XII 1993, Austin,
architekt amerykański;
kategoria cywilnych praw podmiotowych, zasadniczo obciążających własność.
rdzenni mieszkańcy Andamanów;
Londyn, London Wymowa,
stolica Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w południowo-wschodniej Anglii, nad Tamizą, w obniżeniu Basenu Londyńskiego, otoczonego kuestami North Downs od południa i Chiltern od północy.
pompa ciepła, pompa cieplna, pompa grzejna,
urządzenie o zasadzie działania podobnej do chłodziarki;
dzielnica w południowo-wschodniej części Poznania (Nowe Miasto), na pr. brzegu Warty;
w. gminna w woj. wielkopol. (pow. poznański), przy północnej granicy Poznania;
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia