Domy jednorodzinne

Encyklopedia PWN

budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
Los Angeles
[los ạ̈ndżəli:z] Wymowa,
m. w USA, nad O. Spokojnym, w południowej części stanu Kalifornia;
Piano Renzo, ur. 14 IX 1937, Genua,
architekt włoski; jeden z najwybitniejszych architektów końca XX i początku XXI w..
badeńska kultura, zw. też kulturą ceramiki promienistej,
archeol. kultura środkowoeur. eneolitu rozwijająca się w 2. poł. III tysiąclecia p.n.e.;
Cayapa
[kajạpa],
Chachi,
Indianie Ameryki Południowej zamieszkujący Costę — ekwadorskie wybrzeże Oceanu Spokojnego (prow. Esmeraldas i Ibarra), jako jeden z 3 ostatnich ludów tubylczych tej części kraju;
arch. termin używany na określenie co najmniej jednopiętrowego, murowanego miejskiego domu mieszkalnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia