Dnieprem

Encyklopedia PWN

Switłowodśk, Svitlovods'k, 1962–69 Kremges,
m. na Ukrainie (obw. kirowogradzki), nad Zbiornikiem Krzemieńczuckim na Dnieprze;
Szkłów, białorus. Szkłou, Škloŭ, ros. Szkłow, Šklov,
m. na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, na pr. brzegu Dniepru.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
archeol. zespół kultur rozwijających się w środkowej epoce brązu (od 1900–1800 do 1200–1100 p.n.e.) w strefie leśnej środkowowschodniej Europy, w którego skład wchodziły kultury: trzciniecka, sośnicka i kultura komarowska;
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia