trzciniecko-komarowsko-sośnicki zespół kultur
 
Encyklopedia PWN
trzciniecko-komarowsko-sośnicki zespół kultur,
archeol. zespół kultur rozwijających się w środkowej epoce brązu (od 1900–1800 do 1200–1100 p.n.e.) w strefie leśnej środkowowschodniej Europy, w którego skład wchodziły kultury: trzciniecka, sośnicka i kultura komarowska;
zespół zajmował obszar od środkowego dorzecza Warty na zachodzie po środkowe dorzecze Dniepru na wschodzie i dorzecze górnego Dniestru na południowym wschodzie; osiedla otwarte o różnym charakterze — stałe, sezonowe, krótkotrwałe obozowiska; gospodarka zróżnicowana regionalnie z przewagą uprawy ziemi lub hodowli; zróżnicowany także znacznie obrządek pogrzebowy — szkieletowy i ciałopalny, groby płaskie i kurhanowe o różnych formach; używano gł. broni i narzędzi krzemiennych, brąz stosowano do wyrobu ozdób; przewodnia forma ceramiki — naczynia o profilu esowatym o pogrubionych i ukośnie ściętych na zewnątrz krawędziach, zdobione ornamentem pasmowym, rytym, zbliżonym do ornamentu kultury ceramiki sznurowej; niektórzy badacze ten zespół kultur wiążą z Prasłowianami.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Trzciniecko-komarowsko-sośniowicki zespół kultur, skarb kultury trzcinieckiej — Muzeum Archeologiczne, Warszawafot. M. Dąbski, M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia