Desny

Encyklopedia PWN

Czernihów, Czernihiw, Chernihiv,
m. obwodowe w północnej części Ukrainy, nad środkową Desną (dopływ Dniepru).
archeol. kultura paleolitu schyłkowego z terenów Białorusi, Ukrainy i Rosji, należąca do kręgu kultur liściakowych
Desnos
[desnọ]
Robert, ur. 4 VII 1900, Paryż, zm.8 VI 1945, Terezín (Czechy)
poeta francuski;
archeol. kultura mieszkańców lasów i lasostepu nad środkowym Dnieprem, Desną i Sejmem, datowana na VI–VII w.;
Mezyń, Mizyn,
w. na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, nad Desną, 25 km na południowy zachód od Nowogrodu Siewierskiego.
Nowogród Siewierski, Nowhorod-Siwerśkyj, Novhorod-Sivers'kyi,
m. na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, nad Desną (dopływ Dniepru).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia