Desny

Encyklopedia PWN

Kijów, Kyjiw, Kyiv,
stolica Ukrainy, nad środkowym Dnieprem, poniżej ujścia Desny;
Klińce, Klincỵ,
m. w Rosji (obw. briański), nad Turosną (dopływ Desny);
m. w Rosji (obw. kurski), nad rz. Sejm (dopływ Desny);
Morawa, czes. i słowac. Morava, niem. March,
rz. w Czechach, Słowacji i Austrii; w dolnym biegu wyznacza granicę między Słowacją a Czechami i Austrią, lewy dopływ Dunaju;
Niżyn, Nieżyn, Nizhyn,
m. na Ukrainie (obw. czernihowski), nad rzeką Oster (dopływ Desny);
plemiona wschodniosłow. zamieszkujące oba brzegi Dniepru oraz dolny bieg Desny i Prypeci;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia