Dętka

Encyklopedia PWN

techn. cienkościenny gumowy torus do utrzymywania sprężonego powietrza wewnątrz opony;
elastyczna, zewn. obręcz koła jezdnego pojazdu, pochłaniająca znaczną część drgań i wstrząsów podczas jazdy i umożliwiająca płynne toczenie się koła po nierównościach drogi;
materiał uzyskiwany z polimerów zwanych elastomerami, tj. mających zdolność do dużych, odwracalnych odkształceń, sięgających zwykle kilkuset, a nawet 1000%;
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem izobutenu z niewielką ilością izoprenu;
Michelin
[miszlę̣],
fr. przemysłowcy i wynalazcy, bracia: Édouard Wymowa, ur. 1859, zm. 1940 i André Wymowa, ur. 1853, zm. 1931;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia