Czwartą

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce dodatek do cła królewskiego, płacony przez kupców od wywożonych i przywożonych towarów;
fiz. w geometrii czasoprzestrzeni, np. w geometrii Minkowskiego, wymiar określony współrzędną czasową, uzupełniający 3 wymiary lokalizujące zdarzenie w przestrzeni.
Tatarkiewicz Władysław, ur. 3 IV 1886, Warszawa, zm. 4 IV 1980, tamże,
polski filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki.
anat. tylna część mózgu kręgowców, powstała z trzeciego, tylnego, pierwotnego pęcherzyka mózgowego;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Kolumb Krzysztof, hiszp. Cristóbal Colón, wł. Cristoforo Colombo, portug. Cristovão Colombo, ur. prawdopodobnie między 25 VIII a 31 X 1451, zm. 20 V 1506, Valladolid,
żeglarz w służbie hiszpańskiej, odkrywca Ameryki.
Beaverbrook
[bị:wərbruk]
William Maxwell Aitken, baron (od 1917), ur. 25 V 1879, Maple (Kanada), zm. 9 VI 1964, k. Leatherhead (Anglia),
bryt. wydawca prasowy i polityk, pochodzenia kanadyjskiego;
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
Chlotar I, z dynastii Merowingów, ur. 498, zm. 560 lub 561,
król Franków, syn Chlodwiga I;
Churchill
[czə̣:rczıl]
Randolph Henry Spencer, lord, ur. 13 II 1849, pałac Blenheim k. Oksfordu, zm. 24 I 1895, Londyn,
ojciec Winstona, polityk brytyjski;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
Decastello Alfred von, ur. 1872, zm. 1960,
lekarz i uczony;
feminizm
[łac. femina ‘kobieta’],
nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji.
Gurdżijew Gieorgij I., ur. ok. 1872, Aleksandropol (ob. Giumri), zm. 29 XI 1949, Neuilly k. Paryża,
ormiański mistyk i okultysta;
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
kwarta
[łac.],
muz. czwarty stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a czwartym stopniem, drugim a piątym itd., złożony z 4–6 półtonów;
Litke, Lütke, Fiodor P., ur. 28 IX 1797, Petersburg, zm. 20 VIII 1882, tamże,
oficer marynarki ros., geograf i badacz polarny;
Mengzi, Meng-cy, Mencjusz, właśc. Meng Ke, urodził się 371 w Zou (obecnie prow. Shandong), zm. 289 p.n.e., tamże,
filozof chiński, najwybitniejszy kontynuator dzieła Konfucjusza.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

czwarta «godzina czwarta: rano lub po południu»
trzy czwarte «trzy części całości podzielonej na cztery równe części»
bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty itp. «poszczególne przełożenia skrzyni biegów, umożliwiające różne stopnie szybkości jazdy pojazdów mechanicznych»
czwarty I «będący ostatnim elementem zbioru składającego się z czterech jednostek lub jedną z czterech części, na które można coś podzielić»
czwarty II
1. «czwarty dzień miesiąca»
2. «czwarty partner w brydżu»
czwarty wymiar «w teorii względności: czas, obok trzech wymiarów przestrzeni»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia