Czarnobylska Elektrownia Jądrowa

Encyklopedia PWN

elektrownia jądrowa na Ukrainie, w pobliżu miasta Czarnobyl;
Czarnobyl, Czornobyl', Chornobyl', ros. Czernobyl, Chernobyl,
m. na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, nad Prypecią, przy ujściu rz. Uż, w pobliżu Zbiornika Kijowskiego.
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
mohylewski, obwód, białorus. Mahileuskaja wobłaść, Mahileŭskaja voblasc', ros. Mogilewskaja obłast', Mogilevskaja oblast',
pierestrojka
[ros., ‘przebudowa’],
określenie polityki partii komunistycznej w ZSRR dotyczącej zasadniczych przekształceń społeczeństwa i państwa, w węższym znaczeniu — zmian w jednej lub kilku dziedzinach życia społecznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia