Czarnobyl

Encyklopedia PWN

Czarnobyl, Czornobyl', Chornobyl', ros. Czernobyl, Chernobyl,
m. na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, nad Prypecią, przy ujściu rz. Uż, w pobliżu Zbiornika Kijowskiego.
Prypeć, białorus. Prypiać, Prypiac', ros. Prypiat, Prypjat', ukr. Prypiat', Pryp’’iat',
rz. na Białorusi i Ukrainie, prawy dopływ Dniepru;
Aleksijewicz Swiatłana, ur. 31 V 1948, Stanisław (ob. Iwano-Frankowsk, Ukraina),
pisarka białoruska, tworząca w języku rosyjskim;
organizacja ludności białoruskiej zamieszkującej Polskę, gł. na Białostocczyźnie; zał. 1956 z siedzibą ZG w Białymstoku;
Chodkiewicz Aleksander Franciszek, hrabia, ur. 4 VI 1776, Czarnobyl k. Kijowa, zm. 24 I 1838, Młynów (Wołyń),
chemik-amator, generał, dramatopisarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia